Gregorjevo

V želji, da ohranjamo stare ljudske običaje, smo v tednu od 8. do 11. marca,  pod okriljem šolske skupnosti, povabili učence razredne stopnje k izdelavi gregorčkov. Učenci so skupaj z učiteljicami navdušeno in spretno izdelali zanimive ladjice – gregorčke iz različnih materialov. Razstavili smo jih v preddverju prizidka.

Gregorčki nas spomnijo na čase, ko so si ljudje domove in tudi svoje delovne prostore razsvetljevali s svečami in  z ostalimi neelektričnimi svetili. Ko so dnevi postajali daljši, pri svojem delu niso več potrebovali sveč. To veselje nad daljšimi in svetlimi dnevi so pokazali tako, da so na predvečer gregorjevega (11. marca ) v bližnje potoke spuščali male ladjice ali hiške, na katerih je bila postavljena sveča. Tako so rekli, da spuščajo luč v vodo.

Marsikje se na Gorenjskem še ohranja ta običaj. Na predvečer gregorjevega se je v naši bližnji okolici vse do epidemije spuščalo razsvetljene gregorčke na Krtini in v Loki pri Mengšu.

Barbara Črnak Rešek, Monika Pogačar
mentorici šolske skupnosti