Arhivi Kategorije: Izven šolskih klopi

Šport za sprostitev v Planici

V Planico je šlo 39 učencev, ki so pri izbirnem predmetu ŠSP, iz 7. a, 7. d in 7. c-razreda. Odhod izpred šole je bil ob 7.00. Ko smo prispeli v Planico, so učenci imeli dopoldanske dejavnosti od 9.00 do 12.30 po izbiri: 1. postaja: plezanje na umetni steni, žongliranje, športne igre; 2. postaja: tek na smučeh v dvorani; 3. kolesarjenje. Vsak učenec si je izbral eno dejavnost. Po kosilu smo šli vsi na pohod v Tamar. Ob 16. uri smo odšli domov. Učence smo spremljali Olga Šraj Kristan, Marjan Grilj in Marjana Borovnica.

V okviru izbirnega predmeta so učenci opravili 8 aktivnih ur.
Vsi učenci in učitelji smo bili zelo zadovoljni z izvedbo športnih dejavnosti in bi še ponovili tak športni dan pri izbirnem predmetu.

Športni pedagogi

Tabor v Planici

Naši športni pedagogi

Prvi in drugi dan oktobra so učenci izbirnega predmeta ŠZZ preživeli aktivno v zibelki smučarskih skokov.
Tabora v CŠOD Planica se je udeležilo 42 učencev. Spremljali smo jih učitelji športa: Marjan Grilj, Žiga Lah, Katja Kukovec in Olga Šraj Kristan.

 Vsak učenec je opravil pet dejavnosti: plezanje na umetni steni, lokostrelstvo in cirkus, kolesarjenje, skike in pohod. Štiri dejavnosti so vodili učitelji iz CŠOD, učitelji športa smo bili spremljevalci. Pohod smo vodili učitelji šole.

Zelenci

V petek smo z učenci opravili ogled skalnic in nordijskega centra, zvečer so imeli športne igre v telovadnici. V soboto smo opravili  pohod do Zelencev – izvira Save v Kranjski gori.

Učenci in učitelji smo bili s taborom zadovoljni in ga bi še ponovili.

Olga Šraj Kristan, vodja tabora

Kulturna dediščina na Dolenjskem

V torek, 21. 09. 2021, smo se deveti razredi, dan prej pa osmošolci, navsezgodaj zjutraj odpeljali proti Dolenjski, kjer smo si ogledali rojstno domačijo Josipa Jurčiča, domačijo Primoža Trubarja, rojstno hišo Frana Levstika, Ilijev kozolec in grad Turjak.
Na prvi postaji smo najprej spoznali Jurčičevo življenje, npr. da ga je za pisanje s svojimi zgodbami navdušil njegov ded, po katerih je nastalo tudi delo Spomini na deda. Izvedeli smo, da je poleg tega, da je bil zelo pomemben realistični pisatelj, opravljal tudi delo časnikarja. Spomnili smo se na njegov prvi slovenski roman Deseti brat, v povezavi s katerim je skupina naših sošolcev odigrala predstavo na temo junaka iz Desetega brata Krjavlja. Druga skupina pa je odigrala dramsko priredbo Kozlovske sodbe v Višnji Gori, ob kateri smo se iz srca nasmejali.
V domačiji Primoža Trubarja smo se spomnili reformacije na Slovenskem in njegovega življenja. Predvsem vpliv škofa Petra Bonoma iz Trsta, ki mu je prvi predstavil reformacijsko miselnost, je botroval izidu prvih slovenskih knjig – Katekizem in Abecednik. Poudarili smo tudi, kako pomemben je zaradi tega, ker nam je dal jezik in nas prvi poimenoval Slovenci. Tu so sošolci odigrali predstavo o Trubarjevem življenju, ki so jo povezali z mešanjem sedanjosti in preteklosti oz. kako Trubarja dojemajo starejše generacije in zakaj je pomembno, da se to prenese na nas.
Pred Levstikovo rojstno hišo je naslednja skupina povedala nekaj o njegovem življenju, na primer to, da je bil besedni umetnik, ki je ustvarjal v vseh literarnih zvrsteh in da je izredno pomemben zaradi svojega potopisa Popotovanje od Litije do Čateža, del katerega so tudi literarna navodila ostalim realističnim ustvarjalcem, del le tega pa je tudi prva vzorna slovenska povest Martin Krpan, katere dramsko priredbo so učenci zaigrali.
In že je bila tukaj naša zadnja postaja grad Turjak, kjer smo spoznali življenje na gradu skozi čas, navade in način življenja plemičev. Izvedeli smo, da je bil lov ne le zelo pomemben šport, ampak tudi merilo pomembnosti in vrednosti vladarja, vodič nam je predstavil tudi zelo pomembnega vladarja Andreja Turjaškega, ki je umrl v boju s Turki. Ker pa smo se spomnili tudi na Prešerna, saj je nekdaj največja soba na gradu posvečena njegovi Turjaški Rozamundi, je naša skupina odigrala modernejšo dramsko priredbo.
Ekskurzija je bila zelo zanimiva, saj smo lahko znanje, ki smo ga pridobili o realizmu v šoli, videli še »v živo« oz. začutili utrip življenja v tistem času. Najbolj pa smo uživali ob igranju predstav, saj smo ob izvedbi in pripravah uživali in se tudi zabavali😊.

Danaja

Športni dan na dan slovenskega športa

Tek za užitek

V četrtek, 23. septembra 2021, se je za učence predmetne stopnje odvijal športni dan. Ob 8.20 so se sedmi in deveti razredi zbrali pred hišnikovo delavnico, šesti in osmi pa ob 9.20 pred vhodom v šolo. Vsak razred se je razdelil v skupine po največ štiri člane, ki so skupaj z zemljevidom tekli v okolici Radomelj.
Ustavili so se na kontrolnih točkah, kjer so zbirali podpise učiteljev. Po dveh šolskih urah so se vrnili na cilj pred šolo ter zabeležili podatke o pretečenih kilometrih. Krožna pot je bila dolga 10 km, nekateri so pretekli kar dva kroga.
Na koncu je vsak za vzpodbudo dobil še srečko in poskusil zadeti nagrado na srečelovu.

Dan v šoli se je zaključil še s slastnim kosilom.

Brina

Končni izleti

V tem letu so zaradi ekstremnih razmer odpadle vse ekskurzije, šole v naravi ter dnevi dejavnosti, nekateri so se sicer izvedli na daljavo, večino pa smo morali prilagoditi. To pomeni,  da smo bili učenci prikrajšani za učenje v praksi na terenu. Nad tem seveda nismo bili najbolj navdušeni, saj ti dnevi niso le poučni, temveč tudi polni smeha in zabave.
Se pa letos učenci bolj kot po navadi veselimo zaključnih izletov.

Osmo- in sedmošolci se bodo na zaključni izlet odpravili v sredo, 23. 6., le da bo destinacija različna.
“Sedmarji” se odpravljamo na Bled ter v adrenalinski park, nato pa na kosilo in še na plavanje. Pri tem bomo upoštevali ukrepe za preprečevanje covida-19 ter časovni zamik. V jutranjih urah se bomo odpravili, vrnili pa pozno popoldan ali celo zvečer.

Neža in Žana