NPZ

Kaj je NPZ oziroma nacionalno  preverjanje znanja?
Je test, ob katerem se vsi učenci 6. in 9. razreda v Sloveniji preizkusijo v znanju različnih predmetov, ki so določeni s strani Republiškega izpitnega centra.                                                                                                                                                                  
Ob koncu drugega obdobja (2. triade), in sicer v 6. razredu je pisanje NPZ prostovoljno, ob koncu tretjega obdobja v 9. razredu pa za vse učence obvezno.
Čas, ki ga imajo učenci za pisanje NPZ, je 60 min. Da učencev ne bi motili, po navadi hišnik izklopi šolski zvonec za ves dan.
Učenci 6. in 9. razreda pišejo NPZ istočasno, za ostale učence je pouk prilagojen. Letos so bili datumi naslednji:
– 4. 5. – slovenščina
– 6. 5. – matematika
– 10. 5. – kemija za devetošolce in angleščina za šestošolce.

Učenci so po zadnjem odpisanem testu dejali, da so bili kar uspešni, kakšni pa bodo dejanski rezultati bo znano v začetku junija.

Nace