Zgodovina 20. stoletja v Cekinovem gradu

Takoj po počitnicah je nas, devetošolce, čakal zanimiv dan, na katerem smo ponovili snov o zgodovini. Obiskali smo Cekinov grad, kjer smo izvedeli številne še neznane in zanimive informacije o nas, Slovencih, našem obstoju in boju skozi različne vojne in družbene vihre. Ko smo prišli pred muzej, smo se razdelili po razredih in počasi vstopili v zakladnico znanja o prvi in drugi svetovni vojni.

Pričakal nas je vodič, ki nas je nad vse zanimivo popeljal po muzeju skozi prejšnje stoletje. Odšli smo v veliko različnih sob; ena nam najbolj zanimivih je bila strelski jarek, kjer si lahko začutil napetost v takratnem času. Muzej je imel veliko podob vojne, zaradi katerih smo res lahko videli življenje ljudi v tistem času. Čas nam je hitro minil in ogled se je bližal koncu. Muzej smo zapustili in se odpravili proti šoli. Tam sta nas čakali še dve uri rednega pouka, katerega nihče ni želel imeti.

Dan smo z mislijo zaključili na muzej in seveda našo zgodovino.

Brina in Zala