Zakaj je pomembno, da poznamo osnove prve pomoči?

S poznavanjem osnov prve pomoči lahko še pred prihodom nujne medicinske pomoči rešimo življenje. Pomislite na to, da bi bila ponesrečena oseba lahko vaš otrok, partner, starš, prijatelj, sodelavec, vi pa ne znate pristopiti in pomagati. Zgolj nekaj pravilno nudenih osnovnih ukrepov človeku reši življenje. Rešitev je v izobraževanju, zato osmošolci vsako leto izvedejo naravoslovni dan na temo prve pomoči.

O tem, kako poteka ta dan, nam je pojasnila učiteljica biologije in naravoslovja Simona Osolin.

Kako je potekal naravoslovni dan?

Naravoslovni dan je potekal v dveh delih. V prvem delu so osmošolci prisluhnili predavanju o prvi pomoči. V drugem delu pa so praktično pokazali, kako dobro znajo poslušati. Učili so se povijati rane, imobilizirati, se preizkusili v temeljnih postopkih oživljanja in nudenju prve pomoči v primeru zadušitve odraslega človeka in otroka.

Kdo je učence podučil o osnovah nudenja prve pomoči?

 

Na šolo so prišli študenti 3. letnika zdravstvene fakultete iz Ljubljane v spremstvu njihove profesorice ge. Andreje Kvas.

Zakaj organizirate naravoslovni dan na temo prve pomoči?

Naravoslovni dan je organiziran zato, da se učenci čim prej spoznajo in preizkusijo v znanju prve pomoči.

Kaj želite s tem naravoslovnim dnevom doseči?

 

Z njim želimo doseči, da se učenci čim prej seznanijo z znanjem prve pomoči. Kajti nikoli ne vemo, kdaj in kje bomo potrebovali znanje, da bomo lahko pomagali in mogoče tudi rešili življenje.

Kakšni so bili odzivi letos in v preteklih letih?

 

Učenci so z naravoslovnim dnem zelo zadovoljni. Še posebej jim je všeč, da lahko sami, na lutkah in na sošolcih, poizkusijo nudenje prve pomoči. Prav tako pa je bilo učencem všeč medgeneracijsko povezovanje – ko študenti učijo učence.

Verjamemo, da je znanje, ki so ga učenci pridobili v tem dnevu, neprecenljivo, predvsem pa upamo, da bodo to znanje obnavljali, po potrebi komu priskočili na pomoč in mu morda tako rešili življenje.

 

 Klara Hauptman