Svečnica

Šege in navade so v naših krajih še vedno zelo razširjene. Po božiču in novem letu je svečnica prvi takšen praznik, ki spada v slovstveno folkloristiko. Pa poglejmo, kaj pomeni.

Svečenico, praznik luči in zadnji dan božiča, praznujemo drugega februarja. V katoliški cerkvi praznujemo praznik Jezusovega darovanja v templju. Praznik je dobil ime svečenica, ker na ta dan, po stari navadi, po cerkvah blagoslavljamo sveče. Na Slovenskem je še vedno lepa navada, da po domovih krasijo božične smreke, gotovo pa jaslice oz. s tem praznikom božična drevesa in jaslice pospravijo. Sveča ima velik simbolni pomen: ponazarja prazničnost in razsvetljene teme duha ter kristjana opominja, da
mora biti otrok v luči.

Lena