Šport za sprostitev v Planici

V Planico je šlo 39 učencev, ki so pri izbirnem predmetu ŠSP, iz 7. a, 7. d in 7. c-razreda. Odhod izpred šole je bil ob 7.00. Ko smo prispeli v Planico, so učenci imeli dopoldanske dejavnosti od 9.00 do 12.30 po izbiri: 1. postaja: plezanje na umetni steni, žongliranje, športne igre; 2. postaja: tek na smučeh v dvorani; 3. kolesarjenje. Vsak učenec si je izbral eno dejavnost. Po kosilu smo šli vsi na pohod v Tamar. Ob 16. uri smo odšli domov. Učence smo spremljali Olga Šraj Kristan, Marjan Grilj in Marjana Borovnica.

V okviru izbirnega predmeta so učenci opravili 8 aktivnih ur.
Vsi učenci in učitelji smo bili zelo zadovoljni z izvedbo športnih dejavnosti in bi še ponovili tak športni dan pri izbirnem predmetu.

Športni pedagogi