IGRARIJE

Učenci prve triade so na šolskem dvorišču izvajali igrarije. In kako je to izgledalo?

Osmo- in devetošolci so skupaj z učitelji mentorji pripravili različne vrste poligonov, na katerih so naši najmlajši preizkušali svoje spretnosti.
Tema igrarij je bila povzeta po sloganu tedna otroka Razigran uživaj dan. Namen je bil, da se otroci igrajo, se ob tem zabavajo in spoznavajo nove igre. Pri izvedbi igrarij je sodelovala tudi šolska skupnost, ki jo vodita Barbara Črnak Rešek in Monika Pogačar.

Končna ocena tega dogodka je bila zelo pozitivna, kakor tudi povratne informacije učencev in učenk. Kar se pa njih tiče, si želijo še več zanimivih igrarij.   

Miha