Zakaj smo postali NAJ KULTURNA ŠOLA 2021?

Kulturna šola za nas ni le projekt, je način življenja, ki ga vsi mi živimo že precej šolskih let … sedaj smo temu dali „samo“ ime. Prvič smo si naziv prislužili leta 2013. Poleg naziva kulturna šola smo dobili še posebno priznanje za izredne dosežke na področju literarne dejavnosti, ki je še vedno zelo močna. Poleg udeležbe na številnih natečajih in izdaje e-glasila smo nadgradili še z izdajo dveh dvojezičnih zbirk (pesmi in kratke proze), v preteklem šolskem letu pa smo oblikovali še e-literarno glasilo Pero navdiha.
Leta 2016 smo prejeli priznanje za naj kulturno šolo med velikimi šolami. To priznanje nas je spodbudilo še k pestrejšemu kulturnemu življenju na šoli. V preteklosti je šola poudarjala povezovanje znanja s kulturo. Začelo se je s prireditvami, ki so združevale učence razredne in predmetne stopnje, učence z učitelji, šolo s starši in krajem, regijo, vse do mednarodnih vezi. Temelje sta predstavljala medgeneracijsko povezovanje: otrok – starostnik, kulturna dediščina in osebna rast učencev, učiteljev ter vodstva šole, in medvrstniško povezovanje: povezati učence preko skupnih projektov v celoto, npr.: organizirana soba pobega za vse sedmošolce, skupno praznovanje novega leta za vse šestošolce …
V preteklih petih letih smo kulturno udejstvovanje in pripravo dogodkov še nadgradili, saj stremimo k viziji, da se mesečno za vsak oddelek izvede vsaj ena prireditev ali kulturna dejavnost. Izkušnja je, da je ravno to sprožilo povezovanje še z drugimi področji, kot so branje, ustvarjanje, film. Številne dodatne popoldanske dejavnosti so učence povezale in jih nehote vzgajale v kulturno-izobražene mlade ljudi (obiskovanje gledališča, kina). Danes z veseljem rečemo, da na šoli ni učenca, ki ne bi sodeloval pri kulturnih dogodkih. Učenci zelo radi sodelujejo in dajejo sami pobude za »po še«.  Sodelujejo vsi bodisi kot nastopajoči, scenografi, ozvočevalci, lučkarji, skrbniki odrskih rekvizitov, celo za sladka presenečenja poskrbijo učenci ob večjih dogodkih za vsakega obiskovalca (v času pouka in po pouku pečejo piškote, ki jih lično dekorirajo). Teh dejavnosti se veselijo in učitelje mentorje sprašujejo, kdaj bodo ponovno na dnevnem redu.
Zavedamo se, da je kultura mnogo več kot sama priprava in izvedba prireditve, zato kulturno usmerjamo vse naše učence, od najmanjših in najmlajših do največjih in najstarejših.

Naj slike povedo več kot besede … Izbor slik prireditev, gledaliških predstav in proslav od leta 2012 naprej.