Naravoslovni dan

V torek, 16. 3., so imeli devetošolci naravoslovni dan. Tema naravoslovnega dneva je bila priprava na test in ponovitev snovi iz biologije, kemije in fizike. Naravoslovni dan je potekal tako, da so učenci najprej imeli 2 uri fizike, nato 1 uro biologije in na koncu 2 uri kemije. Izvedeli sicer niso veliko novega, nekateri so celo pri pouku »spali«, saj so le ponavljali staro snov. Učenci so nam povedali, da so jim dnevi dejavnosti všeč saj, so po navadi dokaj sproščeni in zabavni. Zaupali pa so nam, da jim je bil dan poučen in koristen, saj so lahko ponovili snov, ki je bila vrednotena na testu.
Njihova želja je bila, da bi namesto dveh ur kemije imeli 2 uri biologije. Ampak to najbrž ne drži za vse, saj imajo učenci različne interese: nekateri imajo radi kemijo, drugi biologijo, spet tretji pa zgodovino. Vsi pa se strinjamo, da je odmor najbolj priljubljen.

Žana