27. april – dan upora proti okupatorju

Ali ste vedeli …

… da se 27. aprila spominjamo upora slovenskega naroda proti okupatorju v 2. svetovni vojni?

… da so v noči s 26. na 27. april 1941, ko je dopoldne Hitler prevozil in naglo obkolil nekaj mariborskih glavnih ulic, komunisti, krščanski socialisti, levi sokoli in levi kulturni delavci v Vidmarjevi vili na Večni poti v Ljubljani ustanovili proti imperialistično fronto? Po nemškem napadu na Sovjetsko zvezo 22. junija so jo poimenovali osvobodilna fronto.

… da je bil programski cilj OF takojšnja akcija za izgon okupatorja in Zedinjena Slovenija, več demokracije, večje socialno ravnotežje, več pravic za delavce in kmete?

… da se je OF kmalu začela uveljavljati kot ljudska oblast, saj prebivalci niso spoštovali okupatorjevih ukrepov in zahtev? Odbori OF so začeli opravljati oblastne in upravne funkcije tudi na osvobojenih ozemljih in OF je postala množično gibanje. Za svoje akcije je na razne načine pridobivala aktiviste in prebivalce: s sestanki, množičnimi zborovanji – mitingi, v protiokupatorskih akcijah, z javnim obveščanjem (glasili Slovenski poročevalec in Osvobodilna fronta), začel je oddajati partizanski radio Kričač (v Ljubljani od 1941 do 1942), radio OF v Črnomlju (od 1944 do 1945), tiskali so več informativnih in propagandnih brošur in celo vrsto letakov, ki so jih ilegalno trosili po mestnih ulicah.

Laura Kočar