8. marec – DAN ŽENA

ALI STE VEDELI …

… da je 8. marec spomin na velike ženske demonstracije v ZDA, ki so bile 8. marca 1909? Demonstrantke so zahtevale splošno volilno pravico ter zaščito žensk in otrok. Kot dan mednarodne solidarnosti z ženskami v boju za politično in ekonomsko enakopravnost je bil sprejet na predlog Klare Zetkin na 2. mednarodni konferenci socialistov v Kobenhavnu 13. in 14. avgusta 1910.

 … da so praznik prvič praznovali leta 1911 v Nemčiji, Švici in na Danskem, v Avstro-Ogrski in s tem tudi na Slovenskem? Tu so bila prva zborovanja 19. marca 1911 v Zagorju ob Savi, v Trstu in na Jesenicah.

… da se je praznovanje nadaljevalo v času med obema vojnama, vendar je bilo omenjeno na krog zaposlenih žensk? Po letu 1945 je postalo praznovanje 8. marec v Sloveniji splošno razširjeno v družbi in družini, vključevalo pa je tudi počastitev mater.

Matic Grašič in Andrej Repanšek