NAJSTNICA MAJA  (Ina Zabret)

Polarnega pola sploh ni več,

saj segrevanja je preveč.

Drevesa šla so že po gobe,

ker ogrevane so naše sobe.

Plastike vsak dan preveč nastaja,

s tem se strinja tudi Maja.

Maja najstnica je prava,

ki zelo skrbi jo naša narava.