Teden otroka – pogovor z učiteljico Tatjano Ilovar

Teden otroka je projekt ZPMS, ki se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja 7 dni. V tednu otroka so organizirani različni prostočasni in razvedrilni programi za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji. Letošnji teden otroka je potekal od 1. do 7. oktobra, in poudarjal pomen kakovostnega preživljanja prostega časa.

Tudi na naši šoli je bilo pestro, zabavno, živahno in sproščeno. Na razredni stopnji so se dogajale razne aktivnosti, ki jih je za učence pripravila šolska skupnost v sodelovanju z različnimi društvi. 

Na predmetni stopnji  pri nekaterih učiteljih ni bilo nalog ali spraševanja pa tudi učilnice so bile odprte. O živahnem utripu na šoli v tednu otroka je za naše glasilo spregovorila učiteljica Tatjana Ilovar, ena izmed voditeljic šolske skupnosti.

Kaj vam pomeni teden otroka?

Dan, ko otroci lahko razmišljajo o svojem otroštvu in otroštvu drugih otok.

Kaj naša šola ponuja v tednu otroka?

Šola ponuja delavnice za učence razredne stopnje in medvrstniško sodelovanje. Delavnice so bile organizirane v sodelovanju z različnimi društvi, organizacijami  iz našega ožjega in širšega okolja. Pri tem smo sodelovali z NVO gre v šolo.

 

Kakšen je odziv učencev?

Odziv učencev je velik in zelo pozitiven. Vsi so bili navdušeni.

Ali opažate razlike v počutju otrok v tednu otroka v primerjavi z ostalimi tedni v letu?

V tednu otroka je najbolj pomembno, da se naši otroci zavedajo, da imajo v naši državi veliko možnosti in priložnosti za svoj razvoj. Kar pomeni, da prosti čas resnično lahko preživljajo po svoji izbiri v skladu s svojimi interesi. Menim, da razlike v počutju otrok v tem tednu v primerjavi z drugimi tedni ne bi smelo biti. Res pa je, da imajo otroci v tem tednu več zabavnejšega načina učenja in dela. Zato se lahko počutijo prijetneje.

Na kaj pomislite, ko vam nekdo reče: TEDEN OTROKA?

Na svoje otroštvo: na druženje, igro, zabavo z vrstniki.

Ali bi radi še kaj dodali?

Želim si, da bi se učenci naše šole zavedali, da živijo v za njih “priviligiranem” delu sveta, ki jim omogoča, da v svojem otroštvu prepoznajo svoje potenciale in jih lahko razvijajo.

 

Brina Babnik, Lara Lutar, Zala Pavšek, Naja Čadež