Ravnateljica Ana Nuša Kern o 10. obletnici GKŠ

 

Lansko leto smo praznovali 10. obletnico razglasitve Glasserjeve kakovostne šole – edine v Evropi. Ker smo bili na šoli v preteklem šolskem letu deležni prenove kuhinje in dozidave štirih učilnic, smo slavnostni dogodek prenesli na 29. 9. 2019 in ob tem povprašali našo nepogrešljivo ravnateljico Ano Nušo Kern, da nam spregovori nekaj besed o tem.

Kaj pomeni naziv Glasserjeva kakovostna šola?

Ta naziv pomeni, da se na šoli spoštuje povezovalne navade, ki omogočajo dobre odnose (spoštovanje, zaupanje, sprejemanje, dogovarjanje, poslušanje, spodbujanje, podpiranje). Prava GKŠ je v resnici šola, kjer se ne ocenjuje znanja. Temelji na prepričanju, da je vsak lahko uspešen zaradi sebe, svoje notranje motivacije. Učitelji so mentorji, ki omogočajo najboljše okoliščine, spodbujajo in ne vrednotijo. Posameznik je tisti, ki vrednoti samega sebe, presega svoje meje in nadgrajuje znanje. Na koncu osnovnošolskega »potovanja« učenci pišejo preverjanje znanja in vidijo, kje so in če so pripravljeni iti naprej.

Skupaj z učitelji sem se s pristojnim ministrstvom pogajala, da v 1. triadi ne bi imeli ocen, žal neuspešno. Bila sem zelo razočarana in sem že nekajkrat želela sneti z zidu znak, ki visi pred šolo, a so me učitelji prepričali, da GKŠ ni zgolj šola brez ocen. To je šola, kjer se vsi dobro počutimo in hodimo z roko v roki. Mislim, da temu sledimo.

Zakaj ste se odločili da postanete GKŠ?

Iskali smo pot (učitelji in jaz), kako učiti učence na najboljši način in kako ravnati z učenci, ki motijo pouk, so neuspešni. Potem smo se vprašali, česa nimamo, kaj nam manjka in kaj potrebujemo. Ugotovili smo, da Glasser ponuja ta znanja. Naši učitelji so se za ta znanja izobraževali 2 leti. Ko je 80 % učiteljev pridobilo certifikat o poznavanju TI, smo preverili, če vključujemo vse, kar je potrebno, npr. če upoštevamo povezovalne navade ipd. Ker smo prepoznali, da izpolnjujemo večino pogojev, smo se potegovali za ta naziv in ga v letu 2007 tudi dobili.

Koliko pa je takšnih šol na svetu?

Smo edina taka šola v Sloveniji oz. v Evropi. Nekaj jih je še v Ameriki, Novi Zelandiji in Avstraliji, natančnega števila žal ne vem.

Letos je že 11. leto od razglasitve, zakaj šele letos praznujemo 10. obletnico?

Lansko leto nismo želeli praznovati, saj je bila šola v prenovi, mi pa smo želeli praznovati tukaj, na šoli, in ne v kulturnem domu ali kje drugje. Zdelo se nam je prav, da počakamo na konec gradbenih del in nato naredimo proslavo na šoli.

Na kaj oziroma kateri dogodek ste najbolj ponosni ?

Mislim, da je vsak lahko ponosen zgolj nase in na svoje dosežke. Jaz sem neizmerno vesela za vaše dosežke in vesela za vas, ne morem pa reči, da sem jaz dosegla vaše dosežke in zato ne morem si lastiti ponosa za nekaj, kar ste dosegli vi.

Ali je bilo težko prepričati učitelje, da postanete GKŠ?

Sploh ne. V bistvu so učitelji prepričali mene, oni so bili prej pripravljeni kakor jaz. Odločitev, da smo postali GKŠ, je bila skupna.

Kaj menite, kako na GKŠ gledajo učenci?

V bistvu ne vem, nimam pojma. Mislim, da večina od vas sploh ne ve, kaj to je. Mislim, da se sploh ne ukvarjate s tem. Za vas je šola, šola. Sem prihajate tudi zaradi druženja. Živite svoje šolsko življenje in se ne zavedate, da morda na drugih šolah pouk poteka drugače, da so odnosi drugačni, kot jih poznate vi. Nekdanji učenci, ki se z veseljem vračajo na šolo, nam prinašajo informacijo o tem, da so hvaležni za vse, kar smo učitelji naredili za njih in da se zavedajo, kaj v resnici pomeni GKŠ.

Katere prednosti ponuja GKŠ?

Ne vem, če so to ravno prednosti, a še vedno bomo skrbeli za vas, vas učili povezovalnih navad, učili vas bomo, da se boste znali učiti drug od drugega in drug z drugim, da se boste povezovali med seboj. Mislim, da vam to omogočajo številni kulturni dogodki, ki jih je res zelo veliko. Učitelji vam bodo še naprej ponujali govorilne ure, si vzeli dodatni čas za vas. Omogočali vam bomo šole v naravi, vas pazili, iskali poti, da se vam približamo, da bi vas razumeli, vam ponudili pomoč, ko ali če jo boste potrebovali, skratka bomo z vami in ob vas.

Kako poteka izobraževanje o teoriji izbire?

Izobraževanje traja dve leti; v prvem letu so se učitelji učili, delali predvsem na sebi, na osebnem življenju. V drugem letu pa so to znanje prenesli še na šolsko področje, na pouk, učence.

Kaj bi nam sporočili za konec?

Imejte se radi, užijte trenutke s tistimi, ki so vam blizu, in ne pozabite nase.

Kaja Mencin, Marjetka Rakar